Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsze postanowienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG (dalej: ELEKTRO JAHN), związanych z tym praw i ich dochodzenia mają cel informacyjny.

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych jest

Elektro Jahn GmbH & Co. KG
Reprezentowana przez: Markus Jahn
Otto-Hahn-Straße 22
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon: +49 (0) 335 521867-0
Telefax: +49 (0) 335 521867-7
E-Mail: kontakt@elektro-jahn.de

2. kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez ELEKTRO JAHN pod adresem
datenschutz.dsW@elektro-jahn.de 

3. Przetwarzanie danych osobowych

Zawsze przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO). Zasadniczo ELEKTRO JAHN przechowuje dane osobowe tylko do czasu wygaśnięcia celu, w którym są one wykorzystywane i regularnie je usuwa – o ile ustawowe okresy przechowywania nie wymagają dalszego przechowywania.

3.1. Dane dziennika do strony internetowej

3.1.1. Jakie rodzaje danych są gromadzone?
Pliki dziennika i adresy IP są zapisywane w celu obsługi strony internetowej. Z zasady nie są one przez nas analizowane.

3.1.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?
Podstawą prawną prowadzenia plików dziennika i przechowywania adresów IP jest art. 6 (1) f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie ważenia interesów).

3.1.3. Czyje dane są przetwarzane?
Dane dziennika są zbierane od wszystkich odwiedzających stronę internetową.

3.1.4. Kiedy dane zostaną usunięte?
Pliki dzienników są początkowo archiwizowane i usuwane regularnie po 12 miesiącach.

3.1.5. Jakie są cele danych?
Dane dziennika są wykorzystywane do badania przyczyn w przypadku błędu technicznego i tylko w tym przypadku są analizowane.

3.2. Dane formularza na stronie internetowej

3.2.1. Jakie rodzaje danych są gromadzone?
Zapisywane są nazwiska, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3.2.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?
Podstawą prawną gromadzenia danych formularza jest art. 6 (1) b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych DSGVO (przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych).

3.2.3. Czyje dane są przetwarzane?
Dane z formularzy są zbierane od tych osób odwiedzających stronę internetową, które wypełnią i prześlą jeden z udostępnionych formularzy.

3.2.4. Kiedy dane zostaną usunięte?
Dane z formularza są początkowo archiwizowane i usuwane regularnie po 12 miesiącach.

3.2.5. Do jakich celów wykorzystywane są dane ?
Dane formularza są wykorzystywane w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych, takich jak inicjacja lub realizacja stosunków handlowych.

3.3. Wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej
Strony internetowe ELEKTRO JAHN wykorzystują pliki cookies, aby zapewnić odwiedzającym specjalne dostosowanie techniczne strony.

3.3.1. Czym są pliki cookie?
Cookies to zapisy danych w małych plikach tekstowych – przypisane do konkretnej przeglądarki -, które są przechowywane na dysku twardym osoby odwiedzającej stronę internetową.

Zapisane dane służą na ogół do:

 • rozpoznawania gości
 • dpersonalizacji usług i ofert
 • prowadzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzających

Istnieją usługi i oferty, które nie byłyby technicznie możliwe bez plików cookie. Należą do nich spersonalizowane obszary strony, które są chronione koniecznością logowania.
Pliki cookie mają swoją datę ważności. Okresy ważności mogą być krótkie lub długie w zależności od ich przeznaczenia.

3.3.2. Jak mogę sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie?
W każdej chwili możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce i tym samym trwale zablokować ich używanie.
W przypadku dezaktywacji plików cookie, możesz nie mieć możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

3.3.3. Jak usunąć pliki cookie?

Wykorzystane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień przeglądarki.

3.3.4. Jakie pliki cookie są wykorzystywane?
Strona internetowa ELEKTRO JAHN wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • Nazwa: cookie_notice_accepted
  Cel: Zarządzanie zgodą na pliki cookie
  Okres ważności: 1 rok
 • Nazwa: show_embedded_maps
  Cel: Zarządzanie zgodą na pliki cookie
  Okres ważności: 1 rok
 • Nazwa: show_embedded_videos
  Cel: Zarządzanie zgodą na pliki cookie
  Okres ważności: 1 rok
 • Nazwa: NID
  Cel: Identyfikacja przez Google (może skutkować wykorzystaniem kolejnych plików cookie).
  Okres ważności: 1 rok
 • Nazwa: yt-player-bandwidth
  Cel: Umieszczanie filmów z serwisu Youtube
  Okres ważności: 1 rok
 • Oznaczenie: yt-remote-connected-devices
  Cel: Umieszczanie filmów z serwisu Youtube
  Okres ważności: do końca sesji
  Oznaczenie: yt-remote-device-id
  Cel: Umieszczanie filmów z serwisu Youtube
  Okres ważności: 1 rok

 4. Kontakt

Udostępnione nam informacje do kontaktu z Tobą bez dalszej zgody lub umowy wykorzystujemy wyłącznie do komunikacji w kontekście tego zapytania. Zakładamy, że co do zasady możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem kanałów komunikacji, za pomocą których nawiązałeś z nami kontakt.

Ze względów technologicznych komunikacja elektroniczna nigdy nie może być uznana za całkowicie bezpieczną. Dlatego zawsze masz możliwość wyrażenia swoich wątpliwości telefonicznie, pocztą lub osobiście.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie nie ma miejsca.

6. Bezpieczeństwo

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz chronić je przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

7. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci szeroki zakres praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

7.1. Informacje
Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Ciebie.

7.2. Korekta
Masz prawo żądać niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych, które Cię dotyczą.

7.3. Wykreślenie
Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są określone warunki i jeśli jakiś przepis ustawowy nie uniemożliwia ich usunięcia.

7.4. Ograniczenie przetwarzania danych
Możesz zażądać ograniczenia (zablokowania) przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

7.5. Możliwość przenoszenia danych
Dane osobowe, które nam przekazałeś, możesz otrzymać w formie elektronicznej.

7.6. Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli nie zgodziłeś się na przetwarzanie Twoich danych.

7.7. Cofnięcie zgody udzielonej zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych
Masz prawo cofnąć swoją zgodę udzieloną zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Prosimy o dostarczenie skutecznego prawnie odwołania telefonicznie, e-mailem lub pocztą na adres ELEKTRO JAHN.

7.8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie ważenia interesów), jeżeli z Twojej szczególnej sytuacji wynikają ku temu podstawy.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapraszania Cię na wydarzenia organizowane przez ELEKTRO JAHN. Jeśli nie chcesz już otrzymywać zaproszeń, poinformuj nas o tym wysyłając krótką wiadomość na podany adres e-mail.

7.9. Korzystanie z praw
Jeśli chciałbyś dochodzić swoich praw do ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z jednym z naszych pracowników lub bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za sprawy związane z ochroną danych osobowych.

Aktualizacja i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i ma stan na: marzec 2023 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może zajść konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualną wersję można w każdej chwili pobrać i wydrukować na stronie internetowej pod adresem https://www.elektro-jahn.de/datenschutzhinweise