HOSPICJUM – BLANKENFELDE -MAHLOW BMA

Opis zlecenia:                                                                                                                                                                                                                

Instalacja systemu alarmu przeciwpożarowego w Hospicjum Ipek, wraz z usługą planowania.

Hospicjum wykazuje „poszanowanie kulturowe” co oznacza, że nie jest prowadzone po znakiem żadnej religii ani ideologii. Każdy podopieczny jest traktowany indywidualnie, biorąc pod uwagę ukształtowanie kulturowe.

Pomysł wyszedł od założycielki Nare Yesilyurt. W młodym wieku straciła matkę, która zginęła w wypadku samochodowym. Nie miała wtedy możliwości się z nią pożegnać.

Wykonano system sygnali zacji pożaru z pełnym zabezpieczeniem i z bezpośrednim połączeniem ze strażą pożarną. 68 czujek wielokryterialnych, 5 przycisków ręcznych. Alarm optyczny w strefie dla gości, alarm akustyczny w strefie dla personelu.

Cechy szczególne:                                                                                                                                                                                                        Projekt w środowisku międzykulturowym,                                                                                                                                                              Dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do otoczenia (biały FIBS – system obsługi i informacji dla straży pożarnej, …)

 

Okres wykonania: od maja 2018 r. do października 2019 r.