SAAROW THERME

Instalacja 4 punktów ładowania Ebee Berlin o mocy ładowania 22 kW każdy i podłączenie do backendu Has.to.be.