MARTIN-OPITZ-STRASSE, 15236 FRANKFURT NAD ODRĄ

Instalacja podwójnej stacji ładowania o mocy ładowania 22kW zgodnie z przepisami kalibracyjnymi.

Ten projekt budowlany był wspierany dotacjami unijnymi.

Celem projektu było wyposażenie dzielnicy „Neuberesinchen” we Frankfurcie nad Odrą w publiczną stację ładowania. Ma to tę zaletę, że lokatorzy wynajmowanych mieszkań (budownictwo prefabrykowane) mają również możliwość ładowania swoich pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie swojego mieszkania. We współpracy z miastem Frankfurt nad Odrą poszukiwano i znaleziono odpowiedni parking publiczny. Teraz lokatorzy dzielnicy „Neuberesinchen” mogą ładować swoje pojazdy w punkcie centralnym.