KLINIKA WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ, MÜLLROSER CHAUSSEE 7, 15236 FRANKFURT NAD ODRĄ

Opis projektu:

Odnowienie systemu sygnalizacji pożaru w Klinice we Frankfurcie nad Odrą. Docelowo ma zostać osiągnięty kompleksowy system alarmu pożarowego zgodnie z normą DIN 14675 i VDE 0833 kategorii 1. Prace mają być prowadzone etapami w trakcie bieżącej eksploatacji.

Usługi:

W przypadku systemów sygnalizacji pożaru będących w budowie lub już zainstalowanych w budynkach 1-3 i 1C uwzględnia się dostosowanie do central systemów sygnalizacji pożaru już istniejących. W przypadku budynków od 4 do 12 projekt uwzględnia nowe centrale oraz dodanie nowych czujek dymu do momentu, gdy systemy będą kompletne zgodnie z kategorią 1. Budynki 7, 13 i 21 będą połączone z centralami alarmowymi w innych budynkach za pomocą połączeń typu ring. Ponadto przewidziano wymianę czujek po osiągnięciu dopuszczalnego czasu ich użytkowania. Planowana jest reorganizacja i aktualizacja wszystkich centrali alarmowych kliniki we Frankfurcie nad Odrą. W tym instalacja nadrzędnego systemu zarządzania monitorowaniem i kontrolą wszystkich centrali. W przypadku alarmu lub w celu przeprowadzenia prac kontrolnych, za pośrednictwem systemu zarządzania można wydrukować mapy dla straży pożarnej. System umożliwia również aktualizację map.

Cechy szczególne:

Utrudnienia ze względu na hałas: Działalność szpitala nie może być zakłócana przez prace modernizacyjne. Należy przestrzegać regularnych godzin pracy. Specjalne zmiany muszą być zatwierdzone przez inwestora Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich prac ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej działalności szpitala.