INNOWACYJNY SYSTEM OŚWIETLENIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA OBECNOŚCI

Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam innowacyjny system oświetlenia z funkcją wykrywania obecności, który funkcjonuje całkowicie autonomicznie. 🌎✅☀️
 
Zaletą tego systemu jest to, że poza instalacją opraw nie jest wymagana żadna dodatkowa infrastruktura (jak np. rozdzielacze, kable itp.).
 
 Panele słoneczne umieszczone w słupie oświetleniowym lub na nim zasilają akumulator, który zasila diody LED i elementy sterujące. Ponadto każda oprawa posiada zintegrowany czujnik ruchu. Steruje on oświetleniem w zależności od ustawionej wcześniej jasności otoczenia.
 
Po wykryciu ruchu w zasięgu detekcji oprawa reguluje poziom oświetlenia od ustawionej jasności podstawowej (np. 10%) do pożądanej jasności końcowej (np. 80%). Po opuszczeniu obszaru detekcji i upływie dowolnie zdefiniowanego czasu, oprawa powoli ściemnia poziom jasności do ustawionej wcześniej wartości jasności podstawowej (np. 10%).
 
Inteligentne sterowanie i zastosowanie komponentów elektronicznych o maksymalnej skuteczności pozwala osiągnąć całkowitą samowystarczalność systemu.