HANS-BEIMLER-RING 6-11, 15344 STRAUSBERG

Opis projektu:    
Modernizacja dawnych 60 mieszkań czynszowych na 45 mieszkań o powierzchni 51 – 109 m².

Usługi:

  • System zasilania budowy, oświetlenie budowy
  • Ogólna instalacja elektryczna dla 45 mieszkań
  • System komunikacji domofonowej
  • System antenowy
  • okablowanie strukturalne
  • Dostawa, uruchomienie głównej rozdzielni niskiego napięcia
  • System uziemienia
  • Oświetlenie zewnętrzne słupki oświetleniowe
  • Instalacja w piwnicy