GRATULACJE Z OKAZJI ZDANIA EGZAMINU

Gratulujemy naszym 5 nowym czeladnikom zdania egzaminów.