Szkoła im. Friedricha Wilhelma von Steubena w Poczdamie

Opis projektu:
Szkoła Ogólnokształcąca im. Friedricha Wilhelma von Steubena w Poczdamie liczy prawie 600 uczniów. Nauka w tej szkole daje uczniom możliwość uzyskania różnorakich świadect m.in. swiadectwa (w tym rozszerzonego) zdania egzaminu po 9. lub 10. klasie, umożliwiającego podjęcie dalszego kształcenia, jak również kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacji do technikum z uprawnieniem do nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a także matury.
 
Zakres wykonywanych przez nas prac:
 
Pakiet cyfrowy:
Wyposażenie budynku w pasywną sieć danych LAN dla wszystkich stanowisk komputerowych, WiFi oraz w tablice interaktywne – instalacja światłowodowa i przewody sieciowe kat. 7
 
Systemy sygnalizacji pożaru, systemy nagłośnieniowe, systemy oddymiania:
Cały budynek będzie wyposażony w system sygnalizacji pożaru w tzw. pełnej ochronie, opartego o najnowocześniejsze komponenty firmy Hekatron, naszego wieloletniego partnera technicznego. Zainstalowany będzie również system nagłośnieniowy jako system zapowiedzi i ostrzegania głosowego. Dodatkowo wszystkie klatki schodowe będą wyposażone w systemy oddymiania.
 
System sygnalizacji włamania i napadu:
Budynek zostanie wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu
 
Instalacja silnoprądowa, Instalacja oświetlenia awaryjnego:

Cały system oświetlenia (ok. 1200 lamp) zostanie wymieniony na oszczędne oświetlenie LED firmy Trilux. Dodatkowo instalacja elektryczna w salach lekcyjnych zostanie dostosowana do najnowocześniejszych potrzeb.
Wszystkie drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w nowe oświetlenie awaryjne.