DOM MEDIALNY UNIWERSYTETU SZTUK PIĘKNYCH, GRUNEWALDSTRASSE 2-5 10823 BERLI

Opis projektu:

Dzisiejszy Dom Medialny Uniwersytetu Sztuk Pięknych został zbudowany w latach 1906-1920 jako Państwowa Szkoła Artystyczna w Berlinie i od tego czasu pełni funkcję akademii sztuki.

Budynek zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej. W ciągach komunikacyjnych odnowione zostanie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz oświetlenie ogólne.

Usługi:

  • Oświetlenie korytarzy
  • System sygnalizacji pożaru
  • Oświetlenie awaryjne