SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOHNUNGSWIRTSCHAFT FRANKFURT (ODER)

Spółdzielnia mieszkaniowa Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) Wollenwerberstraße / Rosengasse, 15230 Frankfurt (Oder)

Instalacja 15 spersonalizowanych punktów ładowania dla mieszkańców Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) w Wollenweberstraße / Rosengasse w 15230 Frankfurt nad Odrą

  • Producent: HOMECHARGER
  • Liczba punktów ładowania: 15
  • Moc ładowania na jeden punkt ładowania: 11kW
  • system zarządzania opłatami pod względem stałych blokad i/lub czasów taryfowych