Przepisy ochrony danych firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG

Poniższe przepisy ochrony danych osobowych mają na celu poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Elektro Jahn GmbH & Co. KG (zwaną dalej ELEKTRO JAHN) oraz związanych z nimi prawami jak również ich dochodzeniem.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z ogólnym roporządzeniem o ochronie danych.

Elektro Jahn GmbH & Co. KG
Reprezentowany przez: Marks Jahn
Otto-Hahn-Straße 22
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon: +49 (0) 335 521867-0
Telefax: +49 (0) 335 521867-7
E-Mail: kontakt@elektro-jahn.de

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Osoby zainteresowane mogą kontaktować sie z wyznaczonym przez ELEKTRO JAHN pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod adresem e-mail datenschutz.dsW@elektro-jahn.de

3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas zawsze zgodnie z ogólnym roporządzeniem o ochronie danych (DSGVO). ELEKTRO JAHN zapisuje dane osobowe zasadniczo tylko do momentu wygaśnięcia celu ich zastosowania i kasuje je rutynowo, chyba że ustawowe terminy przechowywania wymuszają ich dalszy zapis.

3.1. Rejestry zdarzeń (Logi) strony internetowej

3.1.1. Jakie typy danych sa zbierane?
Dla funkcjonowania strony zapisywane sa rejestry zdarzeń (logi) oraz adresy IP, które nie są przez nas analizowane

3.1.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?
Podstawą prawną dla prowadzenia rejestru zdarzeń i zapisu adresów IP jest Art. 6 (1) f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung).

3.1.3. Czyje dane są przetwarzane?
Zapisywane są rejestry zdarzeń (logi) wszstkich osob odwiedzajacych stronę internetową.

3.1.4. Kiedy nastepuje usuwanie danych?
Rejestry zdarzeń (logi) są najpierw archiwizowane i regularnie usuwane po 12 miesiącach.

3.1.5. Do jakich celow wykorzystuje sie te dane?
Rejestry zdarzeń służą do badania przyczyn w przypadku problemów technicznych i sa tylko wtedy analizowane.

3.2. Dane formularzy ze strony internetowej

3.2.1. Jakie typy danych sa zbierane?
Imiona, nazwiska, nazwy, dane adresowe i dane kontaktowe są zbieranie.

3.2.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?
Podstawą prawną dla rejestrowania danych z formularzy jest Art. 6 (1) b DSGVO (Datenverarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten).

3.2.3. Czyje dane są przetwarzane?
Dane z formularzy są przetwarzane od tych osób odwiedzających stronę internetową, które w pełni wypelniły i przesłały przynajmniej jeden z oferowanych formularzy.

3.2.4. Kiedy nastepuje usuwanie danych?
Rejestrz zdarzeń (logi) są najpierw archiwizowane i regularnie po 12 miesiącach usuwane.

3.2.5. Do jakich celów wykorzystuje się te dane?
Dane z formularzy służą do wypełnienia czynności prawnych poprzedzajacych zawarcie umów, umów przedwstępnych, jak ich inicjacji lub wypełnienia powiaząń biznesowych.

3.3. Używanie cookies na stronie internetowej
Strony internetowe ELEKTRO JAHN wykorzystują cookies, w celu oferowania różnorodnych ofert technicznych.

3.3.1. Czym są cookies ?
Cookies są to zestawy danych w małych plikach tekstowych, które – przyporzadkowane konkretnej przegladarce – są zapisywane na dysku osoby odwiedzajacej stronę internetową.

Zapisane dane służą ogólnie do:

 • Ponownego rozpoznawania użytkowników
 • Personalizacji usług i ofert
 • Statystycznego zbierania liczby odwiedzających

Istnieja usługi i oferty, które bez cookies nie byłyby technicznie możliwe. Do tego zaliczają się przede wszystkim spersonalizowane obszary, które wymagają autoryzacji i są chronione loginem.
Cookies mają swój termin ważności. Odpowiednio od ich celu zastosowania może być on bardzo krótki lub oddalony w przyszlosci.

3.3.2. Jak można wyłączyć używanie cookies na stronie internetowej?
Mogą Państwo w każdej chwili, w ustawieniach przeglądarki, wyłączyć używanie plików cookies, co skutkuje trwałym zaprzestaniem ich zbierania. Jeżeli deaktywują Państwo używanie plików cookies, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być dostępne.

Link do usuwania ustawień plików Cookie

3.3.3. Jak można usunąć pliki cookies?
Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć poprzez ustawienia przeglądarki.

3.3.4. Jakie Cookies są zapisywane?
Strona utworzona przez ELEKTRO JAHN używa następujących plików cookies:

 • Oznaczenie: cookie_notice_accepted
  Cel: Zarządzanie Państwa zgodą odnośnie używania cookies
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: show_embedded_maps
  Cel: Zarządzanie Państwa zgodą odnośnie używania cookies
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: show_embedded_videos
  Cel: Zarządzanie Państwa zgodą odnośnie używania cookies
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: NID
  Cel: Identyfikacja przez google (Pobiera ewentualnie dalsze cookies)
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: yt-player-bandwidth
  Cel: Włączenie Youtube Video
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: yt-remote-connected-devices
  Cel: Włączenie Youtube Video
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: yt-remote-device-id
  Cel: Włączenie Youtube Video
  Termin wygaśnięcia: 1 rok
 • Oznaczenie: yt-player-bandwidth
  Cel: Włączenie Youtube Video
  Termin wygaśnięcia: 1 rok

 4. Nawiązanie kontaktu

Informacje udostępnione w celu nawiązania kontaktu są przez nas używane bez dalszych zgód lub umów wyłacznie do komunikacji w ramach danego zapytania. Zakładamy, że możemy komunikować się z Państwem tymi samymi sposobami komunikacji, którymi Państwo skomunikowali się z nami.

Komunikacja elektroniczna ze względów technicznych nie może być nigdy postrzegana jako absolutnie bezpieczna. Dlatego zawsze mają Państwo możliwość przedstawienia swojej sprawy telefonicznie, listownie lub osobiście.

5. Automatyczne podejmowanie decyzji

W pełni zautomatyzowany mechanizm podejmowania decyzji lub Profiling nie jest przez nas wykorzystywany.

6. Bezpieczeństwo

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki zaradcze, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, a także aby zabiezpieczyć je przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnionym ujawinieniem.

7. Państwa prawa jako podmiotu danych

Przysługują Państwu szerokie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

7.1.Informacja
Mają Państwo prawo w każdej chwili nieodpłatnie domagać sie udostepnienia zapisanych Państwa danych osobowych.

7.2. Korekta
Mają Państwo prawo do domagania się natychmiastowej korekty lub uzupełnienia Państwa niepoprawnych danych osobowych.

7.3. Usunięcie
Mogą domagać się Państwo usunięcia danych osobowych, gdy zaistnieją określone warunki i usunięcie nie koliduje z żadnymi przepisami.

7.4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Mogą Państwo domagać się ograniczenia (blokady) przetwarzania danych osobowych, gdy istnieją do tego ustawowe powody.

7.5.Przenoszalność danych
Mogą Państwo otrzymać dane osobowe, które zostały oddane do naszej dyspozycji, w formie elektronicznej.

7.6. Skarga do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, gdy nie zgadzają się Państwo z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7.7. Wypowiedzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Mają Państwo prawo wypowiedzieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prawnie obowiązujące wypowiedzenie prosimy przekazać telefonicznie, przez E-Mail lub listownie do ELEKTRO JAHN.

7.8. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
Mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych, na podstawie Art. 6 (1) f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung), gdy wystąpią ku temu odpowiednie powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji. W danym przypadku przetwarzamy również Państwa dane osobowe, aby zapraszać Państwa na wydarzenia organizowane przez Elektro Jahn. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej zaproszeń, prosimy o poinformoanie nas o tym przez krótką wiadomość na podany adres E-Mail.