KONWIKT TEOLOGICZNY

Borsigstraße 5, 10115 Berlin

Opis obiektu:

Dom został zbudowany w 1892 roku przez architekta Otto Marcha na zlecenie Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży Żeńskiej. Istniał jako ośrodek socjalno-diakonalny dla samotnych kobiet z hostelem, szkołą gospodarstwa domowego i pośrednictwem pracy do 1923 r. Od tego czasu mieszkają tu studenci. Po wybudowaniu muru berlińskiego w 1961 r. został rozbudowany w uniwersytet kościelny, w którym Kościół protestancki realizował badania teologiczne i nauczał pod hasłem swobody naukowej bez paternalizmu państwowego.
Dzięki tej swobodzie ten konwikt językowy stał się jednym z intelektualnych centrów pokojowej rewolucji w 1989 roku. Przygotowywano się tu do założenia „Socjaldemokratycznej Partii (SDP)” w NRD i „Ruchu Obywatelskiego Demokracja Teraz!”.

Opis zlecenia:
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w pełnym zabezpieczeniu dla budynku Konwiktu Teologicznego 1-4.
Połączenie z berlińską strażą pożarną.
Zakres systemu: ok. 200 czujników, alarmowanie za pomocą syren, zarządzanie przez straż pożarną

Okres budowy: od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r.